มหานครพญานาค

มหานทีสีทันดร

ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

ปากเซ น้ำตกคอนพะเพ็ง ปากซองวันที่ 1 อุบลฯ- วัดสิรินธรวราราม - ช่องเม็ก - ปากเซ - ภูสะเหล้า - จำปาสัก -ปราสาทหินวัดภู 

เริ่มต้นการเดินทาง

07.10 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี รับคณะที่ จุดนัดพบ บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)ในตัวเมือง

อุบลราชธานี เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้าไปยัง ด่านชายแดน ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 90 กม. ระหว่างทางแวะขึ้นชม "วัดสิรินธรวราราม" ภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ ซึ่งจะปรากฎสีเขียวเรืองแสงเมื่อยามค่ำคืน วัดแห่งนี้ยังติด 1 ใน 10 อันซีนไทยแลนด์อีกด้วย

10.00 น. คณะเดินทางถึง "ด่าน ต.ม ช่องเม็ก" ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว ระหว่างรอเอกสารสามารถเดินชมสินค้าที่คิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพาน ลาวญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเมืองโพนทอง และมืองปากเช แขวงจำปาสัก

11.00 น. นำคณะขึ้นชม "วัดภูสะเหล้า" เป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาสูง ถ้าขึ้นถึงจุดสูงสุดจะสามารถมองเห็นเมืองปากเซได้ทั้งเมือง บริเวณวัดขังมีพระพุทธรูปนับร้อของค์ นอกจากจะมีวิวทิวทัศที่สวยงามแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ชาวเมืองปากเซให้ความศัทธาเป็นอย่างมาก 

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2 ในตัวเมืองปากเซ) 

13.00 น. เช็กอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซต์ ระดับ 4 ดาว ให้คณะทำภารกิจส่วนตัว 

14.00 น. เดินทางจากเมืองปากเซระยะทาง 35 กิโลเมตร สู่เมืองหลวงเก่า จำปาสัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ "ปราสาทหินวัดภู"หรือนักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุดก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก 

17.30 น. เดินทางกลับถึง เมืองปากเซ ชมทิวทัศยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

18.00 น. จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 2 ปากเซ – น้ำตกหลี่ผี - มหานทีสี่พันดอน - คอนพะเพ็ง 

มหานครพญานาค

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าห้องอาหาร (มื้อที่ 4) และออกเดินทางตามเส้นทางหมาย

ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นนั่งเรือ ถัดเลาะเกาะแก่ง ดอนต่างๆ เทียบท่าเรือบ้านคอนเดคเพื่อนั่งรถห้าแถวต่อไปยัง "น้ำตกหลี่มี มทานทีสีทันตอน" ซึ่งบริเวณน้ำตกหลี่สีแห่งนี้ จะมีกระแสน้ำไหลบ่าตามพื้นที่ราบ ผ่านแผ่นหิน แล้วไหลดกลงมาตรงช่องซอกเขาที่แตกแยกออกจากกัน กระแสน้ำสีเขียวเข้มในหน้าแล้งหรือสีขาในฤดูฝนนั้นจะไหลบ่าตกลงมาเบื้องถ่าง จากนั้นจึงไหลไปตามรอยแยกของซอกเขาเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่อ

14.00 น. คณะเดินทางถึง "น้ำตกคอนพะเพ็ง" ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ จนได้สมญานามว่า ในแองการำแห่งเอเชีย ซึ่งเกิดจากการถคระดับของชั้นหินและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากกลางน้ำโขง ที่มีเพียงจุดเดียวของแม่น้ำสายนี้ ที่เรือชนิดใจก็ไม่สามารถผ่านไปได้เจ้ามหาชีวิตสุริยวงสา เคยตรัสไว้ว่า แก่งหลี่ผี คอนพะเพ็งเปรียบเสมือนกำแพงเมืองต่อต้านข้าศึก  

17.30 น. เดินทางกลับถึงเมืองปากเซ บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ส่งคณะเข้าที่พัก (โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซต์ ระดับ4 ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3 ปากเซ -ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์ - ตาดเยื้องตาดฟาน - ตลาดดาวเรือง - ดิวตี้ฟรี- ด่านช่องเม็ก 

เต็มอิ่มกับธรรมชาติ

07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7 ห้องงาหาร พร้อมเช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย จากนั้นออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข16 สู่ที่ราบสูงเมืองปากซอง เดินทางไปชม "ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์" ไร่กาแฟมีเนื้อที่ 19,000 ไร่ บนที่ราบสูงบอละเวน มีจุดนั่งชิมกาแฟชมวิวกับบรรยากาศที่เย็นสบาย ในอุณภูมิที่ไม่ถึง 20 องศาเซลเซียส

10.00 น. เข้าชม "น้ำตกตาดเยือง" ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเดินทางต่อไปยัง "น้ำตกตาด

ฟาน" ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวคา 2 แห่ง ตกมารวมกันในแอ่ง ซึ่งน้ำตกมีความสูงถึง 120เมตร ในน้ำตกมีกิจกรรม adventure สุดท้าทาย พบกับการโหนสลิง Zip-Line (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในแพคเก็จทัวร์) 

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) เสร็จแล้วเดินทางกลับมายังตัวเมืองปากเซ 

13.00 น. นำคณะเข้าชม "ตลาดดาวเรือง" ตลาคใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช็อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอิน โดจีน (ปล.โปรดระวังของแท้) 

15.30 น. กลับถึง ด่านช่องเมีก ช็อปปิ้งสินค้า ดิวตี้ฟรี ในขณะรอผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านของตม.ลาว-ไทยเพื่อเดินทางกลับฝั่งไทย 

17.00 น. คณะเดินทางถึง ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะเข้ากราบไหว้ "พระธาตุหนองบัว" หรือ พระธาตุ

เจดีย์ครีมหาโพธิ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ.2500 โคยได้จำลองแบบมาจากเจคีย์ที่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจคีย์แบบนี้ จากนั้นแวะซื้อของฝากเมืองอุบลฯ ก่อนส่งคณะด้วยความสุขของการเที่ยวลาวใต้

อัตรานี้รวม

อัตรานี้ไม่รวม